Hvordan fungerer vor rådgivning?

Ved hjælp af risk management afdækker vi de risici, som truer din virksomhed - både din egen risiko og den risiko, som kan true de leverandører og aftagere, du er afhængig af.

En del af din egen risiko skal vi eliminere - måske ved at tænke utraditionelt og ændre en arbejdsgang, eller etablere sikkerhedsforanstaltninger.

En anden del af din egen risiko skal vi forsikre, fordi en skade hurtigt får et omfang, som truer både dit firmas eksistens og fremtid. Vi finder den rigtige forsikringsløsning, det rigtige forsikringsselskab og sørger for at du kun betaler for det du forsikrer. 

Resten er din erhvervsrisiko, som du selv bærer! 

Her kan vi konkretisere, hvor og i hvilket omfang noget kan gå galt.

Vi kan analysere, om en risiko kan afgrænses, eller helt fjernes.  Vi kan kalkulere, om din egen risiko kan begrænses,  f. eks. ved at out-source en farlig proces. 

Vi kan udarbejde en katastrofe- og kommunikationsplan, så din virksomhed er forberedt på en eventuel ulykkessituation.

Således kan du i skadestilfælde hurtigt og effektivt træffe de nødvendige beslutninger og sikre virksomhedens fremtidige eksistens og omdømme.